PŘIVÍTÁME NOVÉ HRÁČE 

TENISOVÁ ŠKOLA - ZIMNÍ SEZÓNA 2020/2021

                    

Naše tenisová škola je určena pro širokou veřejnost.  Program  bude zahájen od 5.10..2020 a skončí 9.4.2021 (program je přerušen po dobu vánočních prázdnin od 21.12.2020 -1.1.2021 a jarních prázdnin 7.3.2021-1.3.2021)

Standardně výuka probíhá od pondělí do pátku mezi 13:00 - 21:00. Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři 2. a 3. tr. třídy. Tenisová škola nabízí trénink jednotlivců nebo skupin s maximálním počtem 4 hráčů. Skupiny se tvoří podle věků a dovedností hráčů.

Ceník tenisových kurzů: letní sezóna 2020

Skupina 
1 x týdně : časové pásmo od 13:00 - 17:00 
  1 * týdně : časové pásmo od 17:00 - 21:00
 1 hráč 
 16 800 Kč 
17 760 Kč
2 hráči  
 9 000 Kč
 9 480 Kč
3 hráči  
 6 400 Kč
 6 720 Kč
4 hráči
 5 100 Kč
 5 340 Kč

1 tréninková hodina = 60 minut (včetně nutné úpravy dvorce). Ceny zahrnují náklady na trenéra, pronájem kurtu a využívané tréninkové pomůcky.

Pravidla tenisové školy SPORTKLUB TENIS KOLOVRATY:

  • absence jednotlivce ze skupinového tréninku se nenahrazují. Při zrušení tréninkové hodny z provozních důvodů, stanový trenér náhradní termín.
  • individuální hodina se nahrazuje pouze při omluvení 24 hodin před tréninkem jinak bez náhrady,
  • v případě špatného počasí  rozhoduje o konání tréninku trenér ( letní sezóna)
  • je-li odehrána více jak 1/2 tréninku, hodina se nenahrazuje, při zrušení hodiny stanoví trenér náhradní termín (letní sezóna).
  • náhradní hodiny určuje provozovatel a musí se vyčerpat v dané sezóně,
  • platba za dané období musí být provedena nejpozději do dne konání prvního tréninku,
  • rodiče nejsou po dobu tréninku přítomni na dvorci.