Rezervace kurtů

Rezervaci kurtů lze provést osobně nebo na telefonním čísle 722 30 20 40.

PROSÍME VŠECHNY KLIENTY O DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH ZÁSAD.

Nabádáme  trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.