Rezervace kurtů

Rezervaci kurtů lze provést osobně nebo na telefonním čísle 722 30 20 40.

PROSÍME VŠECHNY KLIENTY O DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH ZÁSAD.

PRAVIDLA K NOUZOVÉMU STAVU VE SPORTU O VÍKENDU A OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA


Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Kompletní informace o opatřeních platících pro sport od pondělí 12. října najdete na webu ministerstva zdravotnictví.

Otázky a odpovědi

Je možné o víkendu odehrát plánované sportovní soutěže? Dopadá zákaz hromadných akcí také na tréninkovou přípravu?

Do neděle 11. 10. 2020 do 23:59 hod.

JE MOŽNÉ – využívat venkovní sportoviště při amatérském sportu při hromadné akci do 20 osob, pokud se nejedná o hromadnou akci, tak bez omezení (předpokládá se neshlukování).

JE MOŽNÉ – využívat vnitřní i venkovní sportovní zařízení sportovci při sportovní akci, která je přípravou nebo soutěží pořádající sportovním svazem (spolupořadatel, pod záštitou), a to tak, že bude v jeden okamžik ve vnitřních i vnějších prostorách v součtu maximálně 130 osob. Mezi tyto osoby se počítají i osoby nezbytné pro zabezpečení organizační a technické zázemí, včetně rozhodčích a osoby zajišťující zpravodajství.

Od pondělí 12.10. 2020 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 23:59 hod

NENÍ MOŽNÉ – využívat vnitřní sportoviště, kterými jsou tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení a dále vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven, a fitness center, dále také plavecké a koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště

JE MOŽNÉ – konání hromadných akcí v počtu do 20 osob (včetně) pouze ve vnějších prostorech

Nabádáme pořadatele sportovních akcí, provozovatele sportovních zařízení, trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.