Provozní řád

Tenisový areál Cihelna v Praze - Kolovratech

 • Vstup na dvorce mají pouze členové klubu po zaplacení členských příspěvků, majitelé pernamentek, předplatitelé pevných hracích hodin a ostatní příchozí návštěvníci a hosté členů klubu po předem zaplaceném pronájmu u správce dvorců. Ceny jednotlivých služeb, členských příspěvků, brigád atd. jsou k dispozici v budově klubu.
 • Sezóna venkovních dvorců začíná 15.4. a končí 15.10. každého kalendářního roku. Denní hrací doba je PO - PÁ od 8:00 do 21:00 hodin (po dohodě lze již od 7:00 hodin), ve dnech pracovního volna od 9:00 do 21:00 hodin. Případné změny budou vždy viditelně vyvěšeny. Za nepříznivého počasí má správce areálu právo určit, zda jsou dvorce způsobilé provozu.
 • Rezervaci dvorce je možno provést osobně u správce tenisových kurtů nebo také telefonicky na čísle +420 722 30 20 40. Rezervace dvorců lze provádět vždy od 8:00 do 21:00 hodin.
 • Hrací doba včetně času na zametení dvorce je 60 minut, v případě neobsazených kurtů je po dohodě se správcem dvorců možné hrací dobu prodloužit.
 • Všichni hráči mají nárok na bezplatné využití zázemí areálu (šatny, WC, sprchy).
 • Na dvorce vchází návštěvník (člen) vhodně oblečen ve sportovním oděvu a ve vhodné obuvi, která je určena pro daný povrch. Na dvorce je zakázán vstup psům a s koly.
 • Provozovatel neručí za věci nebo oblečení ložené volně v areálu nebo v šatně, neuzamčené ve skřínce. Šatní skříňky neplní funkci trezoru ani úschovny!
 • V prostorách areálu se návštěvník chová ohleduplně k ostatním a respektuje veškeré zásady slušného chování, bezpečnost provozu a „fair play". Na sportovišti je návštěvník povinen udržovat pořádek, uklízet cvičební a trenérské pomůcky na jejich obvyklé místo, odpadky uklízet do odpadkových košů. Po hraní dvorce zamést po celé ploše kurtu, tj. celé území mezi ploty.
 • Zjištěné závady na zařízení sportoviště je návštěvník povinen neprodleně hlásit správci dvorců.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení sportoviště zodpovídá návštěvník (člen) a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Provozovatel je povinen sportoviště udržovat v řádném technickém a hygienickém stavu. Sportovní služby mohou poskytovat jen odborně způsobilí a kvalifikovaní pracovníci.
 • Provozovatel areálu nezajišťuje zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá lékařskou službu, drobné poranění je možné ošetřit na místě z vybavení lékárny, která je umístěna v budově.
 • V případě, že návštěvník přivede do areálu svého psa je povinen respektovat zákaz volného pobíhání psů v areálu a je také povinen uklízet po svém psovi.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů správce dvorců či provozovatele areálu.
 • Kontakt na provozovatele areálu:
  • Jméno: Josef Pěnkava
  • Telefon: +420 603 945 303
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kontakt na správce areálu:
  • Jméno: Josef Pěnkava
  • Telefon: +420 722 30 20 40
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.