úno
05

COVID-19

 

  clock  

        

Vstup do areálu je povolen pouze předem objednaným sportovcům, kteří přicházejí na přesně domluvenou hodinu.

Vstup osobám nesportujícím/doprovázejícím sportovce je přísně zakázán.

Při vstupu do areálu využijí návštěvníci dezinfekci rukou a vstupují v roušce.

Vstup na sportoviště (kurt) je dovolen pouze v roušce a ve vhodném sportovním oblečení

Lavičky na kurtu jsou určeny vždy samostatně pro každou stranu kurtu.

Odpadky se odnáší ven.

Hráči se zbytečně nezdržují v prostorách areálu.

Nabádáme trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.

 

 

{Supertable}

{/Supertable}

Pro rezervaci hodin nás kontaktujte na telefonu 722 30 20 40.

Těšíme se na Vás!

             

lis
30

Nabídka vyplétání raket